600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシ-スケ-ブル平形(カラ-)

EM 600V EEF/F-CL (対応従来品種:VVF) EM 600V EEF/Fのバリエーション 

 取扱上の注意 


 構造 

 

 仕様 

1.6 6.2× 9.4 2500 25 100 9.0 JCS
4418
:1999
2.0 6.6×10.5 2500 32 100 11.7
2.6 7.6×12.5 2500 44 100 17.6
1.6 6.2×13.0 2500 21 100 12.9
2.0 6.6×14.0 2500 27 100 16.9
2.6 7.6×17.0 2500 37 100 25.7
1.6 6.2×15.8 2500 18 100 16.7 カワイ
標準
2.0 6.6×17.4 2500 24 100 22.1


閉じる